Aktualności


 

Opole, 19 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 6_2016_CSR_LP

Learn Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Powstańców Śląskich 16/2, kod pocztowy 45-087, NIP: 7543033036 jako realizator projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, zaprasza do składania ofert na zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ogólnopolskim miesięczniku o tematyce motoryzacyjnej.

Opole, 18.08.2016 r.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. informuje o wyborze usługodawców wyłonionych w ramach prowadzonego postępowania, którym zlecona zostanie realizacja zadań: 

Przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej za pośrednictwem portalu Facebook, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 5_2016_CSR_LP z dnia 10 sierpnia 2016.

 

Opole, 10 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 5_2016_CSR_LP 

Learn Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Powstańców Śląskich 16/2, kod pocztowy 45-087, NIP: 7543033036 jako realizator projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej za pośrednictwem portalu Facebook.

 

I. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej za pośrednictwem portalu Facebook wg poniższych wytycznych:

 

 
Opole, 01.08.2016 r.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. informuje o wyborze usługodawców wyłonionych w ramach prowadzonego postępowania, którym zlecona zostanie realizacja zadań: 

Wykonanie 10 audytów przygotowujących firmy do przystąpienia i wdrożenia programu “Odpowiedzialna Flota” zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 4_2016_CSR_LP z dnia 22 lipca 2016.

Opole, 22 lipca 2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 4_2016_CSR_LP

Learn Power Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Powstańców Śląskich 16/2, kod pocztowy 45-087, NIP: 7543033036 jako realizator projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” współfinansowanego przez Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, zaprasza do składania ofert na wykonanie 10 audytów przygotowujących firmy do przystąpienia i wdrożenia programu “Odpowiedzialna Flota”

« < 1 2 3 4 ... 7 8 > »