Wyniki postępowania 7_2016_CSR_LP
2016-08-31

Opole, 31.08.2016 r.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. informuje o wyborze usługodawców wyłonionych w ramach prowadzonego postępowania, którym zlecona zostanie realizacja zadań: 

Projekt i branding/reklamy na naczepie ciągnika siodłowego o wymiarach 13,2 m x 2,6 m wraz z przygotowaniem powierzchni naczepy do wykonania w/w praczgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7_2016_CSR_LP z dnia 19 sierpnia 2016.

Do wykonania w/w zadania wybrano firmę Adviser S. C., która uzyskała największą ilość punktów.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przystąpienia do realizacji zadania. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania dostępna jest w siedzibie firmy Learn Power Group Sp. z o.o. 45-087 Opole, ul. Powstańców Śl. 16/2 w godzinach od 8.00 do 16.00. 

2016-08-31