Opole, 2016-08-29

W związku z dodatkowymi pytaniami odnośnie zapytania ofertowego 7_2016_CSR_LP, poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "drobne prace konserwatorskie".

Odpowiedź: Pod tym pojęciem kryje się zabezpiecznie całej powierzni naczepy, przed zamieszczeniem na niej reklamy, tak, by wykonawca mógł udzielić min. 2 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. Zabezpieczenie i przygotowanie powierzchni obejmuje w szczególności:

- dokładne oczyszczenie i wyrównanie całej powierzchni naczepy (są na niej rysy, co widać na zdjęciu) i przedstawienie dokumentacji fotograficznej po wykonaniu tego etapu

- konserwacja, wypolerowanie i uzupełnienie elementów aluminiowych (kątowniki, elementy na tylnich drzwiach) specjalistycznym środkiem do aluminium

- usunięcie rdzy i zabezpiecznie elementów przed korozją

- poprawki malarskie

Pytanie 2

Na czyj koszt odbywa się transport nośnika do miejsca wykonania usługi?

Odpowiedź: Koszt transportu naczepy do miejsca wykonania usługi ponowi wykonawca. W szczególności obejmuje on dostarczenie naczepy z Opola do i z miejsca wykonania usługi za pomocą ciągnika siodłowego, zapewniającego bezpieczny i zgodny z przepisami transport. Koszt wynajmu ciagnika wraz z kierowcą, ubezpieczeniem - po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ew. szkody powstałe w czasie transportu.

Pytanie 3

Jaki jest szczegółowy harmonogram projektu - ile mamy czasu na przygotowanie plików do druku (projektu).

Odpowiedź: Wykonawca przedstawi do akceptacji pliki graficzne w terminie do 2 września 2015. Zamawiający w ciągu 1 dnia roboczego przedstawi swoje uwagi (do 5 września). Następnie Wykonawca przedstawi poprawiony projekt w ciągu 2 dni roboczych (do dnia 7 września). 

Termin wykonania usługi produkcji reklamy na nośniku to 20 września i data ta oznacza podstawienie obrandowanej naczepy na adres wskazany przez Zamawiającego (Opole).

W dniu podstawienia naczepy zostanie wystawiona przez Wykonawcę faktura z terminem płatności 10 dni.

Pytanie 4

Prosimy o przedstawienie zdjęć naczepy - stan przed zamieszczeniem reklamy.

Odpowiedź: Zdjęcia przedstawiające aktualny stan techniczny naczepy zostały przesłane na adresy mailowe, z których spłynęły pytania. Na życzenie udostępnimy zdjęcia innym podmiotom starającym się o udzielenie zamówienia.