Wyniki postępowania 6_2016_CSR_LP
2016-08-26

Opole, 26.08.2016 r.

W związku z realizacją projektu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR w ramach SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, Learn Power Group Sp. z o.o. informuje o wyborze usługodawców wyłonionych w ramach prowadzonego postępowania, którym zlecona zostanie realizacja zadań: 

Zamieszczenie ogłoszenia prasowego w ogólnopolskim miesięczniku o tematyce motoryzacyjnej, zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 6_2016_CSR_LP z dnia 19 sierpnia 2016.

Do wykonania poniżej wymienionych usług doradczych wybrano firmę Media Impact Polska Sp. z o.o., która uzyskała największą ilość punktów.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przystąpienia do realizacji zadania. Dokumentacja dotycząca realizacji zadania dostępna jest w siedzibie firmy Learn Power Group Sp. z o.o. 45-087 Opole, ul. Powstańców Śl. 16/2 w godzinach od 8.00 do 16.00. 

2016-08-26