Coaching to interaktywny proces, który pomaga osobom lub organizacjom w rozwoju, osiąganiu celów biznesowych i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresie związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami, marketingiem, sprzedażą, itp. Dzięki coachingowi przedsiębiorcy konkretyzują swoje cele, optymalizują działania, podejmują trafne decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności i zasobów. 

Dla kogo?

 • dla kadry zarządzającej i przedsiębiorców, którzy chcą wyznaczyć cele
   biznesowe i potrzebują wytyczenia 
  drogi oraz sposobów do ich osiągnięcia
 • dla managerów, którzy stoją przed podjęciem ważnej decyzji, wyborem opcji, itp.
 • dla osób odpowiedzialnych za strategię sprzedażową i marketingową firmy - marketing coaching
 • dla osób w firmie, które przygotowują się do objęcia nowej funkcji w organizacji (awans, nowe obowiązki)
 • dla managerów delegowanych do pracy w innym kraju lub ekspatów - coaching międzykulturowy (również w języku angielskim i rosyjskim)
 • dla osób chcących doskonalić swoje kompetencje zarządcze i przywódcze, poprawić relacje z podwładnymi
 • dla wszystkich, którzy chcą wyznaczać i osiągać nowe cele, wzmocnić motywację wewnętrzną, rozwijać siebie oraz firmę!


Jak pracujemy?

 • Rozpoczynamy od niezobowiązującego spotkania, podczas którego powiemy jak działa coaching, ustalimy wspólnie potrzeby organizacji, zasady współpracy, cele na coaching. Ustalamy również treść kontraktu, który określa zasady wzajemnej współpracy.
 • Pracujemy zgodnie ze standardami i kodeksem etycznym ICF (International Coach Federation), największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesjonalnych coachów.
 • Pierwsza sesja jest zawsze bezpłatna - klient i coach decydują czy chcą rozpocząć proces coachingowy.

Forma spotkań

 • Najczęściej proces coachingowy to około 7-10 sesji. Sesje trwają ok. 1-1,5 godziny i odbywają się w odstępach tygodniowych. Zasadnicza praca Klienta odbywa się między sesjami - zgodnie z wytyczonymi zadaniami i celami.
 • Miejsce i godziny spotkań ustalane są podczas sesji kontraktowej - może to być siedziba firmy klienta, sesje przez Skype, biuro coacha, plener, itp.

Kontakt
Chętnie zaprezentujemy sylwetki naszych coachów i przedstawimy ofertę coachingu skrojoną na miarę!
Więcej informacji:

Agata Zawadzka
Specjalista ds obsługi klienta
e-mail: agata.zawadzka@learnpower.pl
tel. +48 883 505 508