Szkolenia ratownicz z symulacją wypadku


Edukacja ratownicza, to niezwykle istotny obszar szkoleniowy Learn Power Group. Prócz przekazywania wiedzy i praktyki ważna jest także misja i odpowiedzialność społeczna. Każde ze szkoleń organizowanych pod szyldem Edukacji ratowniczej ma na celu poszerzanie kompetencji i budowanie świadomości o ich niezwykle ważnej roli. Symulacje wypadków, które aranżowane są podczas szkoleń, przygotowują uczestników do niesienia pomocy w nerwowych i niebezpiecznych sytuacjach.

Zakres wiedzy oraz forma jej przekazania sprawiają, że szkolenia z tego obszaru są bardzo efektywne i popularne.